دیاگنودنت (Diagnodent) چیست؟

دیاگنودنت Diagnodent چیست
دیاگنودنت پیشرفته ترین وسیله تشخیص پوسیدگی در حال حاضر می باشد که با تابش نور ایمن لیزر به درون دندان هر گونه پوسیدگی پنهان در لایه های درونی دندان را آشکار می کند و حتی شدت آن را با عدد نشان می دهد.

مزیت مهم این وسیله که انقلابی در زمینه تشخیص پوسیدگی های دندان بر پا کرده است این است که کوچک ترین پوسیدگی های موجود را در ابتدایی ترین مراحل تشکیل که حتی قابل ردیابی نیست را شناسایی کرده و امکان انجام درمان مقتضی و به موقع را برای دندان پزشک فراهم می کند.

صرفنظر از قدرت تشخیص دیاگنودنت، مزیت دیگر این وسیله اطمینان خاطر دادن به دندانپزشک هنگام برداشتن پوسیدگی و ترمیم دندان می باشد بطوری که دندان پزشک را قادر می سازد از روند کامل برداشت پوسیدگی اطمینان یابد و سپس اقدام به ترمیم دندان نماید.
  برای به اشتراک گذاشتن این مطلب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: